Enquestes de Victimització 2019

L’enquesta s’ha realitzat en dues fases: una a 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a instàncies de l’IERMB (EVAMB 2019) i una altra a la ciutat de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona (EVB 2019)

Enquesta de mobilitat a la comunitat universitària de la UAB

Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzar l’enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària de la UAB en la seva edició de 2019. L’enquesta es realitza des del 2001 i des del 2009 té caràcter biennal, sent l’actual la desena edició

Enquesta de llengües estrangeres UAB

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics de les universitats catalanes, per encàrrec de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

Enquesta usos i percepcions dels mitjans audiovisuals

L’Institut Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzat el treball de camp de l’Enquesta d’usos i percepcions dels mitjans audiovisuals del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en la seva edició de 2019