Enquesta de Valoració de Polítiques Públiques (CEO)

L’Institut Opinòmetre s’ha fet càrrec, a instàncies del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del treball de camp de l’Enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern de la Generalitat en la seva edició de 2019

Enquesta de satisfacció usuaris del bus urbà de Segovia

L'Institut Opinòmetre ha realitzat, per encàrrec de l'Ajuntament de Segovia, un estudi per conèixer el grau de satisfacció del client de les línies d'autobusos urbans de la ciutat de Segovia

Immigrants Entrepreneur Survey

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’estudi Immigrants Entrepreneur, que analitza la situació dels immigrants emprenedors i propietaris de locals dedicats a la transferència de diners, per encàrrec de l’Institut d’Empresa

Enquesta B-MINCOME 2019

El objetivo de la encuesta ha sido obtener información para la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto, que desarrolla una política integral para combatir la pobreza y la exclusión social