Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011-12

Client: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB): L’Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp de l’edició 2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya,…