Creació d’un canal de comunicació bidireccional entre l’administració i els ciutadans que permeti millorar la comunicació amb la ciutadania.

La nova concepció política de participació i proximitat permet millorar la comunicació amb la ciutadania i estar en possessió d’un necessari feedback que permeti conèixer de prop opinions inaccessibles per a molts d’ells. L’objectiu consisteix en desenvolupar el nou concepte de proximitat en totes les seves dimensions. En aquest camp, l’Institut Opinòmetre aporta la seva experiència en la definició i acompanyament de les diferents fases dels processos de participació: planificació, execució i avaluació.

Els principals estudis realitzats en aquest àmbit són: