• Imatge i posicionament.
  • Avaluació de campanyes publicitàries pre i post test.
  • Estudis de satisfacció empresa/marca/producte.
  • Test de producte/marca.
  • Detecció de necessitat i targets.
  • Auditories de qualitat de servei.

Els principals estudis destacats en aquest àmbit són: