• Imatge i posicionament.
  • Avaluació de campanyes publicitàries pre i post test.
  • Estudis de satisfacció empresa/marca/producte.
  • Test de producte/marca.
  • Detecció de necessitat i targets.
  • Auditories de qualitat de servei.

Els principals estudis destacats en aquest àmbit són:

Servei Català de Trànsit (SCT)

Estudi amb pre i post test de campanyes publicitàries.

Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Catalunya

Baròmetre 2012 de percepció i consum dels aliments ecològics de Catalunya

Teatre Nacional de Catalunya

Estudi de percepció i imatge.
2015

Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona)

Estudi post test de campanya de comunicació municipal: “Pla compromís per l’ocupació”

Loteries de la Generalitat de Catalunya

Realització d’un estudi de posicionament i imatge de marca de la Loteria Grossa de Cap d’Any. 2015

Diputació de Barcelona

Estudi per a l’anàlisi de l’impacte econòmic a la comarca del Maresme de la implantació d’un nou equipament comercial. 2014

Ajuntament del Masnou

Estudi d’hàbits i estils de compra al municipi del Masnou

Galetes Quely

Test de producte (hall test)

Ajuntament de Vallirana

Enquesta de consum i hàbits de compra a Vallirana. 2015

C3PO Usa la fuerza

Enquesta sobre marques i productes de Mallorca. 2014