Estudis de l’àmbit de la salut: estudis qualitatius i quantitatius relacionats amb el sistema sanitari, els àmbits mèdics i de la indústria farmacèutica. L’Institut Opinòmetre realitza:

  • Enquestes de salut a la població.
  • Enquestes de satisfacció a usuaris de sanitat pública i privada.
  • Enquestes per a la priorització, valoració social i contingent en tractaments i política sanitària.

Els principals estudis destacats en aquest àmbit són:

Fundación Vasca de Innovación

Enquesta sobre salut i estils de vida.

Recerca Clínica (RC)

Enquesta de percepció social sobre la malaltia de l’Alzheimer.

Fundación Gaspar Casal (FGC)

Enquesta de percepció del medi ambient en la salut.

Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)

Establiment dels coneixements, opinions i actituds dels usuaris envers els medicaments.

Recerca Clínica (RC)

Enquesta sobre la prevalença del sobrepès i la obesitat.

Pfizer

Enquesta sobre el Tabaquisme (fumadors, exfumadors i no fumadors).

Centre de recerca en economia i salut CRES - UPF

Enquesta de Preferències Declarades o disposició a pagar per medicaments.

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Enquesta a professionals mèdics i de farmàcia: necessitats de formació dels metges d’Atenció Primària i Farmacèutica.

Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques (AATM)

Estudi sobre criteris de selecció de pacients en llista d’espera (cataractes i pròtesis de maluc i genolls).

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Enquesta de Salut de Barcelona.