L’Institut Opinòmetre realitza:

  • Baròmetres d’opinió.
  • Estudis sobre immigració.
  • Enquestes de condicions de vida.
  • Enquestes sociolingüístiques.
  • Estudis sobre ruralitat i població rural.
  • Enquestes electorals.
  • Enquestes sobre seguretat ciutadana i victimització.

Els principals estudis realitzats en aquest àmbit són:

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya

Dues onades anuals del Baròmetre Opinió Pública (BOP). Anys 2014 i 2015

Ajuntament de Barcelona

Sis onades d’enquestes de valoració de serveis (OMNIBUS municipal). Any 2014

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Observatori sociològic i d’indicadors estratègics a Sant Cugat del Vallès. Anys 2014-15.

Centre d’estudis d’Opinió-CEO

Baròmetre de la religiositat i de la seva diversitat entre la població catalana. Any 2014.

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya. Anys 2011-12

Ajuntament de Barcelona

Enquesta de Victimització en l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Any 2014.

Departament de cultura - Generalitat de Catalunya

Enquesta d’usos lingüístics a la població catalana. EULPC 2013

Generalitat de Catalunya - Universitat de les Illes Balears (UIB)

Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears EULIB 2014

Fundació del Món Rural

Enquesta de percepció de la pobresa en l’àmbit rural

IPP-Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Enquesta en el marc del projecte “Solidaridad intergeneracional y estado del bienestar”. Any 2014.