L’Institut Opinòmetre ofereix serveis per a la investigació de mercats, opinió pública i consultoria de qualitat.

L’Institut Opinòmetre ha incorporat els millors tècnics, que apliquen el màxim rigor científic i tècnic en
l’obtenció de dades i el seu posterior anàlisi estadístic, així com en la captació d’informació per avaluar l’organització i gestió d’entitats públiques i privades.

L’Institut Opinòmetre, fundat el 1992, té més de 200 clients i ofereix les tècniques més innovadores en les metodologies d’investigació quantitatives i qualitatives. Per a la realització de treballs de camp es compta amb una experimentada xarxa d’entrevistadors/es propis, així com amb mitjans per a l’organització de grups de discussió, que garanteixen la més estricta confidencialitat i eficiència.