Certificats de qualitat

L’Institut Opinòmetre ha estat certificat UNE-ISO 20252 en sistemes de qualitat per a estudis de mercat i realització d’enquestes. Disposa també del certificat UNE-ISO 9001 de qualitat de servei.

Els tècnics de l’Institut OPINOMETRE pertanyen a AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) i a ESOMAR:

Homologacions

Empresa homologada per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Generalitat de Catalunya. Registre de Licitadors: RELI de la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid i Registre Protrans.

  • CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL L 6 B (Ministerio de Economía y Hacienda)
    Serveis d’informació.
  • CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL L 3 D (Ministerio de Economía y Hacienda)
    Enquestes, recollida de dades i serveis anàlegs.