L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat aquest any 2018 l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.


És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.
La grandària de la mostra és de 4.968 entrevistes repartides per mesos durant l’any 2018 (de febrer a desembre dividit en quatre onades que coincideixen amb els trimestres).