L’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Oliva, a la Comunitat Valenciana.

Aquest quart trimestre de 2018 l’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp necessaris per a poder elaborar el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) per l’Ajuntament d’Oliva, a la Comunitat Valenciana. Aquest treball de camp és la continuació d’una primera fase que es va desenvolupar el mes de juliol passat.

El pla de mobilitat és una eina necessària per a confeccionar un adequat desenvolupament urbanístic de la ciutat, ajuda a tenir una visió conjunta del municipi i a visualitzar la problemàtica en matèria de mobilitat. El conjunt d’aquestes accions són les que determinaran les estratègies que posen com a prioritat la mobilitat i accessibilitat del municipi.

 

Amb esta finalitat s’ha contractat l’empresa Institut Opinòmetre per la recollida de dades i que anirà degudament identificada i acompanyada d’agents de la Policia Local en els punts on es requereixi, així com enquestes de mobilitat a domicili mitjançant la metodologia CATI.

El mostreig ha consistit en la realització d’aforaments i la realització d’enquestes presencials en els punts assenyalats. Aquestes enquestes no han suposat en cap cas talls en el funcionament normal del trànsit.